Privatpersoner


Är du eller dina närmaste vaccinerade mot covid-19?


Bär vaccinationsknappen när du är vaccinerad!

Visa att du är vaccinerad!

När du blivit vaccinerad så kan du välja att visa det genom att bära vaccinations-knappen. 


Tillsammans visar vi hur vi blir fler och fler som är vaccinerade och hur vi systematiskt besegrar covid-19 och dess grepp om vårt samhälle!


Köp vaccinationsknappen till dig, din partner,  eller till vännerna och glöm inte bort att köpa en knapp till dina äldre anhöriga.