Frågor & Svar

Frågor & Svar

Här hittar du vanliga frågor och svar på dem. Har du andra frågor, tveka inte att kontakta oss! Vi finns här för dig.

Driver ni opinion för att människor ska vaccinera sig?

Nej, vi har respekt för alla människors fria val när det gäller att vaccinera sig eller ej. Några kan inte ens vaccinera sig även om de vill. Vår produkt är dock för de personer som kan vaccinera sig och väljer att göra så och dessutom vill visa för andra att vaccinationen är fullgjord. 


Vad gör ni med de 5:- ni ska skänka till covid-drabbade?

Vi sätter undan 5:- på ett särskilt konto för varje såld knapp. En extern auktoriserad revisor kommer var tredje månad granska att detta sker på ett korrekt sätt.  Vid detta tillfälle kommer också beslut om vart pengarna ska gå och gåvan göras till utvald mottagare. Sannolikt blir det till föreningar eller stiftelser, då flera sådana håller på att bildas nu. Vi kommer redovisa både revisorns uttalande och mottagarens accept av gåvan på vår hemsida. Första gången det skedde var den 3/5 2021.


Kontrollerar ni att den som köper Vaccinationsknappen är vaccinerad?

Nej, vi kontrollerar inte detta eftersom knappen ändå kan lämnas till någon annan om mottagaren så skulle vilja. Vi tror dock på den svenska moralen som också varit grunden i den svenska pandemistrategin hela tiden, det vill säga att vi tar eget ansvar och gör det som förväntas av oss. Att missbruka Vaccinationsknappen och använda den utan att vara färdigvaccinerad är också förenat med risk för egen hälsa. Det är heller inget som hindrar att man säger till andra att man är vaccinerad fast man inte är det och det kan heller inte stoppas. Så tillit och förtroende för varandra och vår ärlighet är vad Vaccinationsknappen bygger på.


Vad är syftet med Vaccinationsknappen?

Vårt syfte är att sprida en positiv känsla för alla oavsett om vi är vaccinerade eller inte. Vi vill att det ska kännas som en viktig markering att få sätta på sig knappen efter sin vaccination när man förhoppningsvis känner sig tryggare mot allvarig sjukdom än innan vaccinationen. Med Vaccinationsknappen som visuell symbol kan vi då samtidigt visa andra att vi är vaccinerade och därmed sprida en ökad trygghet även till våra medmänniskor så de slipper vara oroliga för att smitta oss med livsfarlig Covid. Vi kan ännu inte välja själva när vi får vaccinera oss, så att visuellt se hur fler och fler blir vaccinerade skänker även de som ännu inte fått sin vaccinering trygghet. Slutligen ser vi framför oss hur fler och fler har dessa små gröna Vaccinationsknappar och vi får en gemensam känsla av att ta tillbaka makten över våra liv och slippa den rädsla som vi känt så länge nu. Det är vårt syfte.

 

Fler frågor? Tveka inte att höra av dig!